Üye Olduğu Kuruluşlar

1. Türk Cerrahi Derneği
2. Türk Kolon Rektum Cerrahisi Derneği
3. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği