Katıldığı Kurs ve Sertifikalar

1. European Society of Surgery Laparoscopic Colorectal Surgery Kursu (2012-İstanbul)
2. Türk Cerrahi Derneği Stapler Eğitimi ve Kullanımı Kursu (2013-Ankara)
3. Türk Kolon Rektum Cerrahi Derneği Robotik Cerrahi Kursu (2014-İstanbul)
4. Türk Kolon Rektum Cerrahi Derneği Selim Anorektal Hastalıklar Kursu (2014-Bursa)
5. Türk Kolon Rektum Cerrahi Derneği Kolorektal Cerrahide Robot Kullanımı Kursu (2015-Antalya)
6. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği Gastrik Bypass Temel Eğitim Kursu (2015-Antalya)
7. Türk Kolon Rektum Cerrahi Derneği HIPEK-Sıcak Kemoterapi Kursu (2016-İstanbul)
8. Türk Kolon Rektum Cerrahi Derneği Selim Anorektal Hastalıklar Kursu (2016-İzmir)
9. Colorectal Surgery Master Class (2016-İstanbul)
10. Türk Kolon Rektum Cerrahi Derneği Anorektal Fizyoloji ve Pelvik Taban Hastalıkları Kursu (2016- İstanbul)
11. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası (2015-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)