Makaleler

Uluslar-arası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Saglam F, Sivrikoz E, Alemdar A, Kamali S, Arslan U, Guven H. Bouveret syndrome: a fatal diagnostic dilemma of gastric outlet obstruction. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg.2015; 21(2): 157–159.
 2. Bilecik T, Ensari C, Mayir B, Cakir T, Minareci E, Arslan U et al. Effect of sildenafil on intestinal adaptation parameters in a rat model of short bowel syndrome. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2016; 20(3): 520-7.
 3. Zeren S, Bayhan Z, Algin MC, Mestan M, Arslan U. Foreign bodies in the rectum: 2 Case reports. North Clin Istanb.2017 10; 4(1): 93-96.
 4. Arslan U, Bilecik T. Is Component Separation a Safe Method in Incisional Hernias? İstanbul Med J 2019; 20(4): 342-6
 5. Arslan U, Cayci HM, Tardu A, Erdogdu UE. What Can be Done for Large and Multiple Choledochal Stones? J Coll Physicians Surg Pak 2020; 30(4):435-437
 6. Erdogdu UE, Erkinuresin T, Cayci HM, Akar M, Demirci H, Arslan U, Tardu A. Health literacy and Helicobacter Pylori in patients who underwent endoscopic examination for dyspepsia. Annals of Medical Research 2020; 27(1):151-8

7. Erdoğdu UE, Caycı HM, Tardu A, Arslan U, Budak Y, Erel Ö, Demirci H, Cantay H. Relationship between Helicobacter pylori and thiol-disulfide homeostasis: A prospective observational study. Arch Clin Exp Med 2020;5(2):38-42.

8. Arslan U. Effect of Body Mass Index and Fat Mass Measured Using a Tanita Body-fat Analyser on Caecal Intubation Time: A Prospective Clinical Study. Turk J Colorectal Dis 2020;30:179-183

9. Erdoğdu UE, Cayci HM, Tardu A, Arslan U, Demirci H, Yıldırım C. Relationship between Health Literacy and Quality of Colonoscopy Bowel Preparation. Turk J of Gast 2020; 31: 799-04

10. Arslan U, Erdogdu UE. Comparison of the outcomes of ‘Component separation with mesh’, ‘Component separation without mesh’ and ‘Primary prosthetic repair’ methods in complex abdominal wall reconstruction. The European Research Journal 2021; 7(3): 297-303

11. Aktaş A, Kayaalp C, Güneş O, Kirkil C, Tardu A, Aydın MC, Bag YM, Cayci HM, Arslan U, Sumer F, Aygen E. Surgical Site Infections after Laparoscopic Bariatric Surgery: Is Routine Antibiotic Prophylaxis Required? Surgical Infections. Published Online: 8 Jan 2021https://doi.org/10.1089/sur.2020.426

12. Erkinuresin T, Demirci H, Cayci HM, Erdogdu UE, Arslan U. Intestinal Metaplasia Influencing the Density of Ghrelin Expressing Cells in Morbid Obese Patients. Obes Surg (2021). doi.org/10.1007/s11695-021-05673-7

13. Arslan U, Cetin K, Tosun Y, Fırat YD, Cayci HM, Erdogdu UE et al. Impact of the COVID-19 pandemic on operations in general surgery clinics in Turkey. Annali Italiani di Chirurgia, 2021,92:333-338 PMID: 34524121

14. Arslan U, Çaycı HM. The Impact of Health Literacy on the ERCP Process. Turkish Journal of Internal Medicine 3.3 (2021): 134-140.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 1. Koç B, Tutal F, Karahan SR, Adaş G, Arslan U. Yaşlı Hastalarda Nadir Rastlanılan Bağırsak Tıkanıklığı Nedeni: Safra Taşı İleusu. Kolon Rektum Hast Derg 2013 ;23: 55-58
 2. 2. Arslan U, Bademci R, Eroğlu E, Öndeş Bayar Ö, Ekmen N, Erdem L. Ender görülen üst gastrointestinal kanaması nedeni: Dieulafoy lezyonu. İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi. 2015; 1(3): 160-162.
 3. Koç B, Arslan U, Beyaz Y, Karahan SR, Bayram O. Ender Bir Akut Batın Nedeni: Safra Kesesi Torsiyonu. Okmeydanı Tıp Dergisi 31(1):39-41, 2015
 4. 4. Arslan U, Şengül N, Astarcı M, Cinpolat E, Üyetürk Ü, Gürel S. Rektum Kanserine Eşlik Eden “Castleman Hastalığı”: Olgu Sunumu. Abant Med J 2018;7(2):44-47
 5. 5. Arslan U, Cayci HM, Dogan G, Erdogdu UE, Tardu A, Yigit D, et al. Post-ERCP complications, risk factors and management of complications. Laparosc Endosc Surg Sci . Ahead of Print: LESS-58966 | DOI: 14744/less.2021.58966
 6. Arslan U, Caycı HM, Tardu A, Erdoğdu UE. Evaluation of our first–year endoscopic retrograde cholangiopancreatography results. Laparosc Endosc Surg Sci 2020;27(2):92-97

 

Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

 1. Laparoskopik appendektomi deneyimimiz; 114 Vaka. Semih Hot, Berk Gökçek, Metin Yeşiltaş, Türker Acehan, Tuna Geldigitti, Ufuk Arslan, Servet Rüştü Karahan, Tayfur Yağcı. 11. Ulusal Endoskopi Laparoskopi Cerrahi Kongresi, 2013
 2. Akut kolanjit tedavisinde endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi yönteminin yeri. Yüksel Beyaz, Refik Bademci, Özlem Önder Bayar, Ersan Eroğlu, Ufuk Arslan, Emin Gürbüz, Ayhan Özsoy, Servet Rüştü Karahan. 31. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2014
 3. Multiparite ve postpartum dönem akut mezenter iskemi için predispozandır; vaka sunumu. Ufuk Arslan, Semih Hot, Gülşah Birer, Sadık Sekiliyev. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014
 4. Senkron kolon tümörüyle birlikte bulunan ‘Polipozis Coli’ vakalarında rektum koruyucu cerrahi. Ufuk Arslan, Hakan Güven, Ali Alemdar, Fazıl Sağlam, Sedat Kamalı, Ali Durmuş, Hüseyin Nevzat Elmalı, Giray Yavuz. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014
 5. Olgu sunumu: İleusun az karşılaşılan nedeni: Karsinoid Tümörler. Ufuk Arslan, Hakan Güven, Ali Alemdar, Fazıl Sağlam, Emre Sivrikoz, Ahmet Cem Esmer, Bilal Arslan, Mustafa Tayfur Yağcı. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014
 6. Renal hücreli karsinom metastazına bağlı gelişen ince barsak perforasyonu. Nevzat Elmalı, Birol Ağca, Sedat Kamalı, Ufuk Arslan, Gülçin Kamalı. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2014
 7. Laparoskopik kolesistektomi sonrası geç dönem batın içi kanama; olgu sunumu. Ufuk Arslan. 2. Ulusal Gastrointestinal Araştırma Kongresi, 2018
 8. Mide tümörlerinde laparoskopi deneyimimiz. Ufuk Arslan. 3. Ulusal Gastrointestinal Araştırma Kongresi, 2019
 9. Özofagus kanserinde şikayet-başvuru süresinin patolojik evreye etkisi. Ufuk Arslan. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi, 2020
 10. Hemoroidektomi sonrası gelişen anal stenozda ‘Diamond flep anoplasti’ deneyimimiz. Ufuk Arslan. 4. Çukurova Gastrointestinal Cerrahi Hastalıkları Kongresi, 2020
0
Yıllık Doktorluk
0
Yıllık Uzmanlık

Hastalığınız konusunda doktorumuza soru sormak için

Lütfen butona tıklayınız!

WHATSAPP
RANDEVU