S.S.S

Sıkça Sorulan Sorular

Safra kesesinin kapalı yöntemle çıkartılması işlemidir. İşlem tek bir büyük kesi yerine, birkaç küçük delikten yapılır. Laparoskop, ucunda kameranın bulunduğu ince ve uzun bir tüptür. Cerrah, bu kameraya yansıyan görüntüyü TV ekranında izleyerek, operasyonu gerçekleştirir. Safra kesesi küçük bir delikten karın dışına alınır. Safra kesesi, karaciğerin sağ alt kısmında bulunan armut şeklindeki bir organdır. Temel görevi, karaciğerin ürettiği bir sindirim sıvısı olan safrayı toplamak ve yoğunlaştırmaktır. Safra, yemek yendikten sonra sindirime yardım amacıyla salgılanır ve dar ve tüp şeklindeki kanallardan (safra kanallarından) ince bağırsağa doğru ilerler. Safra kesesinin alınması pek çok kişide sindirimle ilgili bir bozukluğa yol açmamaktadır.

Safra kesesi sorunlarının nedeni genellikle safra kesesi taşlarının varlığıdır. Safra taşları, safra kesesinde ya da kanalında safra tuzları ve kolesterolden oluşan küçük ve sert kütlelerdir. Bazı kişilerde neden geliştiği bilinmemektedir. Safra kesesi taşını önlemenin bilinen bir yöntemi bulunmamaktadır. Bu taşlar, safranın safra kesesi dışına akışına engel olabilir, böylece safra kesesi şişer, karın ağrısı, kusma, hazımsızlık ve zaman zaman ateş görülebilir. Safra kesesi taşı ana safra kanalını tıkarsa, sarılık ortaya çıkabilir.

Safra kesesi taşlarını bulmak için genellikle ultrason kullanılır. Daha kompleks bazı durumlarda, diğer x-ışını testleri, safra kesesi hastalığını değerlendirmek için tercih edilebilir. Safra kesesi taşları kendi kendilerine yok olmaz. Bazıları geçici süreyle, ilaçlar ya da yağ alımını azaltacak diyetle ortadan kaldırılabilir. Bu tedavinin başarı oranı düşüktür . Safra kesesinin cerrahi yolla alınması, safra kesesi hastalığını tedavi etmenin en güvenli ve zaman açısından en uygun yoludur.

Laparoskopi ameliyatı öncesinde yapılması gereken muhtemel hazırlıklar aşağıda sıralanmıştır ancak her hasta ve doktorun kendine has bir durumu olduğundan, ortaya farklı tablolar çıkabilir: Ameliyat öncesi hazırlık, yaş ve tıbbi duruma bağlı olarak, kan değerleri, tıbbi değerlendirme, göğüs röntgeni ve EKG gerektirir. Cerrah, olası risk ve faydaları değerlendirir, yazılı onay vermeniz gerekir. Ameliyattan önceki gece yarısından sonra, hiçbir şey yememeli ve içmemelisiniz. Yalnızca cerrahın ameliyat sabahı biraz su ile alabileceğinizi söylediği ilaçları kullanabilirsiniz. Kan inceltici ve anti-inflamatuvar ilaçlar ameliyattan birkaç gün ya da bir hafta öncesinde geçici olarak kesilmelidir.

10-15 cm’lik bir kesi yerine, karında sadece dört küçük açıklık oluşturulur. Genellikle hastalarda ameliyat sonrası ağrı azdır. Açık safra kesesi ameliyatı geçiren hastalara kıyasla, daha çabuk iyileşirler. Hastaların çoğu bir gün içerisinde taburcu edilir ve normal faaliyetlerine daha çabuk geri dönebilirler.

Safra kesesinin alınması ciddi bir karın ameliyatıdır ve sonrasında belli bir düzeyde ağrı görülecektir. Bulantı ve kusma sık yaşanan durumlardır. Sıvılar ya da diyet tolere edildiğinde, hasta laparoskopik safra kesesi ameliyatını geçirdiği gün ya da ertesi gün taburcu edilir. Faaliyetler hastanın kendini nasıl hissettiğine bağlıdır. Hastadan yürümesi istenir. Ameliyattan sonraki gün duş alınabilir. Araba kullanma, merdiven çıkma, ağırlık kaldırma ya da çalışma gibi çeşitli normal faaliyetlere bir hafta içerisinde başlanabilir. Ateş başlangıcı, sarı deri ya da gözler, gittikçe kötüleşen karın ağrısı, şişlik, devamlı bulantı, kusma ya da kesiden akıntı bir komplikasyonun habercisi olabilir. Bu gibi durumlarda doktorunuzla irtibata geçmelisiniz.

Her ameliyatın çeşitli riskleri vardır ancak laparoskopik safra kesesi hastalarının büyük bir çoğunluğunda çok az komplikasyon görülmüş ya da hiç görülmemiştir. Gerek laparoskopik gerekse açık, her tür ameliyattan önce doktorunuza o alandaki eğitim ve tecrübesini sormayı unutmayın. Laparoskopik kolesistektomi komplikasyonları sık görülmez, ancak kanama, enfeksiyon, pnömoni, kan pıhtılaşması ya da kalp problemleri ortaya çıkabilir. Ana safra kanalı ya da ince bağırsak gibi komşu yapılar, istenmeyen hasarlar görebilir ve bu durumun giderilmesi için ayrı bir ameliyat gerekebilir. Karaciğerden bağırsağa giden safra kanallarından istenmeyen hasarlanma sonucunda safra sızması nadir olarak görülür.

WHATSAPP
RANDEVU